a
ویژگی تصویر

اهداف آموزش در انرژی برتر

مجتمع انرژی برتر

اهداف آموزش

اهداف آموزشی در مجتمع انرژی برتر ( مقطع ابتدایی – دوره ی اول ودوم )

موفق ترین انسان‌ها کسانی هستند که اندیشه قوی دارند ومجموعه‌های موفق همواره با نام و پشتوانه تفکر قوی مدیریتی خود نام‌آور گشته‌اند .

مدیریت صحیح و داشتن تخصص در حوزه برنامه‌ریزی آموزشی نظام دهی و کیفیت‌بخشی همچنین وجود تجربه لازم همواره از مهم‌ترین و سازنده‌ترین دلایل پیشرفت و موفقیت هر مجموعه‌ای می‌باشد.

اهداف آموزشی:

تدریس  – تمرین   –  تکلیف

این شعار ما ، در مدرسه انرژی برتراست چون معتقدیم دانش آموران با توجه به تفاوت های فردی  سطح یادگیری متفاوتی دارند . پس این سه مرحله خود می تواند در یادگیری موثر باشد لذا اگر دراین سه مرحله  ، فعالیتهای آموزشی  زیر نظر معلم کار شود قطعا اشکالات برطرف و یادگیری تثبیت خواهد شد

. نقش مهم دوره کودکي در شکل گيري شخصيت   از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. تحقيقات فراوان گوياي اين حقيقت است که شخصيت و راه و رسم زيستن يک انسان بالغ به ميزان وسيعي در نخستين سال هاي زندگي وي شکل مي گيرد. بنابراين لازم است تا ماهرترين و ورزيده ترين معلمان  ، تعليم و تربيت کودکان دبستاني را به عهده گيرند.
وما با برنامه ريزی درسي دقیق  و با استفاده از تکنولوژی  های آموزشی بروز دنیا  بر اين باور هستیم که می توانیم این وظیفه ی بزرگ را به نحو احسن وبا یاری خدای متعال  انجام داده و تعهد خود را نسبت به فرزندان این مرزو بوم  ادا خواهیم داد. ،

 سيستم آموزشي در طول تاريخ دچار تحول گرديده و تحولات بسيار وسيعي در مقاطع مختلف رخ داده است؛

ودراین رابطه معلمین  مرتب  دوره های ضمن خدمت و   کسب مهارت هاي لازم براي آموزش دروس، را گذرانده و وتکنیک های  آموزشی لازم را فرا خواهند گرفت .