a
ویژگی تصویر

درباره مجتمع انرژی برتر

مجتمع آموزشی انرژی برتر

مجتمع آموزشی انرژی برتر در دو مقطع دبستان و متوسطه اول (راهنمایی) ، در راستای عدالت آموزشی و سیاست گسترش خدمات موسسه فرهنگی آموزشی صنعت هسته ای (مجموعه مدارس انرژی اتمی) و همینطور پاسخگویی به خواست جامعه بزرگ دانش آموزان مستعد و علاقمند به حضور در این مجموعه در فروردین سال 1398آغاز به کار کرد. با توجه به سابقه مجموعه آموزشی انرژی اتمی و تاکید ویژه بر روی پرورش جنبه های مختلف علمی ، آموزشی و اجتماعی دانش آموزان تلاش بر این است که دانش آموزان در معرض تجربیات یادگیری متنوع، به دور از استرس و اضطراب قرار گیرند. اصلی ترین نکته در این امر را می توان به رسمیت شناختن تفاوت های فردی در مدرسه دانست.
مجتمع انرژی برتر

همایش های ثبت نام